Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance


Sotto costante attacco da parte degli Angels, il NERV introduce due nuovi piloti...


Sotto costante attacco da parte degli Angels, il NERV introduce due nuovi piloti: il misterioso Makinami Mari e Asuka Langley Shikinami…

Share

Regia: Masayuki, Kazuya Tsurumaki, Hideaki Anno Cast (voci): Kotono Mitsuishi, Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yuko Miyamura, Fumihiko Tachiki, Yuriko Yamaguchi, Maaya Sakamoto104 q 0,237 sec